Pàgina d'inici > Economia, Jordi Franch Parella > Espanya antiliberal

Espanya antiliberal

Resultado de imagen de Duelo a garrotazos

El liberalisme és una doctrina combatuda i amb un significat que s’ha tergiversat interessadament. Per liberalisme no entenem la regulació de la societat per part del govern, que es reserva amplis poders de redistribució de la renda. Tampoc equival al que s’anomena despectivament com neoliberalisme, on un Estat intervencionista dirigit per governs corruptes crea xarxes clientelars a benefici propi. Per liberalisme ens referim a aquella doctrina que, a partir dels segles XVIII i XIX, reivindica els drets naturals de l’home a la vida, la llibertat i la propietat, i que ha transformat el món des de la Primera Revolució Industrial, millorant com mai les circumstàncies materials i socials de la humanitat. El liberalisme desconfia sempre del poder (“el poder corromp i el poder absolut corromp absolutament”) i estableix mecanismes per a limitar-lo (checks and balances). El liberalisme confia més en les regles impersonals (Rule of law) que en l’autoritat personal del governant. Defensa un conjunt de drets naturals que l’Estat no pot violar. De fet, l’existència i l’objectiu de l’Estat no és altre que la preservació d’aquests drets. Però els drets naturals són avui sovint ridiculitzats per polítics i intel·lectuals que troben més fàcil parlar de relativisme i nihilisme ètic. Els drets naturals de l’home precedeixen lògicament la constitució dels governs i han estat defensats per pensadors com John Locke i David Hume, o el jesuïta Juan de Mariana i Adam Smith. Varen inspirar la Declaració d’Independència dels EUA, el juliol de 1776, on es recorda la veritat evident que tots els homes hem estat creats amb la mateixa dignitat pel Creador i amb drets inalienables, entre els quals hi ha la vida, la llibertat, la propietat i la recerca de felicitat.

Una de les tragèdies d’Espanya és que el liberalisme no hi ha arrelat mai. El liberalisme ha estat i continua sent inexistent o del tot irrellevant. Ja va fracassar al segle XIX com alternativa a l’Antic Règim. Les dèbils esperances formades sota el regnat de Carles III, el millor alcalde de Madrid, es varen esfumar amb els escàndols de Carles IV, el favorit de la reina Manuel Godoy, o l’impresentable Ferran VII. Les Corts de Cadis i la Constitució del 1812 varen néixer mortes. Si a Cadis triomfaven les idees sense acció, a la resta d’Espanya s’imposaven les accions sense idees. El liberalisme espanyol estava mort i enterrat l’any 1824, després de l’anomenat trienni liberal (1820-1823). I passant els anys, la situació no ha millorat. Recordo les paraules del professor Joaquim Muns i Albuixech, difunt catedràtic a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, quan deia que a Espanya només hi havia quatre liberals: Trias, Fargas, Millet i Bel. En realitat, eren només dos: Ramon Trias Fargas (que va morir al Masnou el 1989 quan pronunciava un discurs electoral) i Salvador Millet i Bel (deixeble de Hayek que mor el 1998).

El partit socialista que governa Espanya en aquests moments és, naturalment, antiliberal. Decididament intervencionista en l’àmbit econòmic i progressista en el social, la seva política fiscal significa invariablement més despesa pública i més impostos. El divendres d’aquesta setmana, en votació al Congrés, es va proposar elevar el sostre de despesa i flexibilitzar el dèficit públic, sense que se sàpiga el resultat de la votació en el moment d’escriure aquest article. En qualsevol cas, tot apunta a pagar més impostos, elevant el tipus impositiu dels existents i introduint noves fórmules tributàries, com el proposat sobre la banca, que es repercutirà en el client i ho acabarem pagant tots. O com la voluntat del PSOE d’obligar a cotitzar els autònoms en funció dels seus ingressos reals, fet que es traduirà per a 1,5 milions d’autònoms en un augment de les bases de cotització.

Més perillosa, encara, em sembla la posició del partit popular. El flamant president electe Pablo Casado ho defineix com un partit liberal i conservador. El segon terme, en el seu sentit més ranci, és adient i s’hi escau. Segurament no ofereix cap mena de dubte ni discussió (si la dreta gira a la dreta, no és ultradreta?). Ara bé, el primer terme és enganyós i sí requereix un aclariment. El partit popular és tant o més intervencionista que el partit socialista. El partit popular és tant o més antiliberal que el PSOE. Pablo Casado Blanco és el preferit de José María Aznar López, a qui reconeix obertament com el seu mentor polític. La promesa de rebaixar l’impost de societats al 10% i eliminar traves burocràtiques a l’empresari sí que té melodia liberal. Però compten els fets i no les paraules. I els fets consumats del partit popular són ferotgement antiliberals: no ha liberalitzat les farmàcies, ni els estancs, ni els taxis, ni alguns lobbies professionals; ha mantingut monopolis com les elèctriques subvencionats pels usuaris; ha continuat la política de “portes giratòries” i de favors mutus amb els amics i grups de pressió; han controlat els alts òrgans del poder judicial; la inversió pública en infraestructures ha seguit un model radial allunyat de tota racionalitat econòmica, subinvertint a Catalunya i abandonant el corredor mediterrani; ha rescatat autopistes fallides a càrrec del contribuent; ha interferit en els mitjans de comunicació públics i privats; no ha reduït el control estatal sobre l’educació; ha deixat el sistema públic de pensions en fallida, impedint el model mixt majoritari a Europa…

Antonio Machado incidia en el drama de les dues Espanyes a Campos de Castilla, quan deia que “Españolito que vienes al mundo / te guarde Dios / una de las dos Españas / ha de helarte el corazón”. La veritable tragèdia d’Espanya, però, és el seu profund esperit antiliberal, present tant a una com a l’altra.

____________________________________________________________________________________________

El liberalismo es una doctrina combatida y con un significado que se ha tergiversado interesadamente. Por liberalismo no entendemos la regulación de la sociedad por parte del gobierno, que se reserva amplios poderes de redistribución de la renta. Tampoco equivale a lo que despectivamente se etiqueta de neoliberalismo, donde un Estado intervencionista dirigido por gobiernos corruptos crea redes clientelares en beneficio propio. Por liberalismo nos referimos a aquella doctrina que, a partir de los siglos XVIII y XIX, reivindica los derechos naturales del hombre a la vida, la libertad y la propiedad, y que ha transformado el mundo desde la primera revolución industrial, mejorando como nunca las circunstancias materiales y sociales de la humanidad. El liberalismo desconfía siempre del poder ( “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”) y establece mecanismos para limitarlo (checks and balances). El liberalismo confía más en las reglas impersonales (Rule of law) que en la autoridad personal del gobernante. Defiende un conjunto de derechos naturales que el Estado no puede violar. De hecho, la existencia y el objetivo del Estado no es otro que la preservación de estos derechos. Pero los derechos naturales son hoy a menudo ridiculizados por políticos e intelectuales que encuentran más fácil hablar de relativismo y nihilismo ético. Los derechos naturales del hombre preceden lógicamente la constitución de los gobiernos y han sido defendidos por pensadores como John Locke y David Hume, o el jesuita Juan de Mariana y Adam Smith. Inspiraron la Declaración de Independencia de EE.UU., en julio de 1776, donde se recuerda la verdad evidente de que todos los hombres hemos sido creados con la misma dignidad por el Creador y con derechos inalienables, entre los que se cuentan la vida, la libertad, la propiedad y la búsqueda de felicidad.

Una de las tragedias de España es que el liberalismo no ha arraigado nunca. El liberalismo ha sido y sigue siendo inexistente o irrelevante. Ya fracasó en el siglo XIX como alternativa al Antiguo Régimen. Las débiles esperanzas formadas bajo el reinado de Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, se esfumaron con los escándalos de Carlos IV, el favorito de la reina Manuel Godoy, o el impresentable Fernando VII. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 nacieron muertas. Si en Cádiz triunfaban las ideas sin acción, en el resto de España se imponían las acciones sin ideas. El liberalismo español estaba muerto y enterrado en 1824, tras el llamado trienio liberal (1820-1823). Y pasando los años, la situación no ha mejorado. Recuerdo las palabras del profesor Joaquim Muns i Albuixech, antiguo catedrático en la Facultad de Economía y Empresa de la UB, cuando nos decía que en España sólo había cuatro liberales: Trias, Fargas, Millet y Bel. En realidad, eran sólo dos: Ramon Trias Fargas (que murió en el Masnou en 1989 cuando pronunciaba un discurso electoral) y Salvador Millet i Bel (discípulo de Hayek que muere en 1998).

El partido socialista que gobierna España en estos momentos es, naturalmente, antiliberal. Decididamente intervencionista en el ámbito económico y progresista en lo social, su política fiscal significa invariablemente más gasto público y más impuestos. El viernes de esta semana, en votación en el Congreso, se propuso elevar el techo de gasto y flexibilizar el déficit público, sin que se sepa el resultado de la votación en el momento de escribir este artículo. En cualquier caso, todo apunta a pagar más impuestos, elevando el tipo impositivo de los existentes e introduciendo nuevas fórmulas tributarias, como el propuesto sobre la banca, que se repercutirá en el cliente y lo acabaremos pagando todos. O como la voluntad del PSOE de obligar a cotizar los autónomos en función de sus ingresos reales, lo que se traducirá para 1,5 millones de autónomos en un aumento de las bases de cotización.

Más peligrosa, si cabe, me parece la posición del partido popular. El flamante presidente electo Pablo Casado lo define como un partido liberal y conservador. El segundo término, en su sentido más rancio, es adecuado. Seguramente no ofrece lugar a dudas ni discusiones (si la derecha gira a la derecha, ¿no es ultraderecha?). Ahora bien, el primer término es engañoso y sí requiere una aclaración. El partido popular es tanto o más intervencionista que el partido socialista. El partido popular es tanto o más antiliberal que el PSOE. Pablo Casado Blanco es el preferido de José María Aznar López, al que reconoce abiertamente como su mentor político. La promesa de rebajar el impuesto de sociedades al 10% y eliminar trabas burocráticas al empresario sí tiene melodía liberal. Pero cuentan los hechos y no las palabras. Y los hechos consumados del partido popular son ferozmente antiliberales: no ha liberalizado las farmacias, ni los estancos, ni los taxis; ha mantenido monopolios como las eléctricas subvencionados por los usuarios; ha continuado la política de “puertas giratorias” y de favores mutuos con los amigos y grupos de presión (neomercantilismo); ha controlado los altos órganos del poder judicial; la inversión pública en infraestructuras ha seguido un modelo radial alejado de toda racionalidad económica y abandonando el corredor mediterráneo; ha rescatado autopistas fallidas a cargo del contribuyente; ha interferido en los medios de comunicación públicos y privados; no ha reducido el control estatal sobre la educación; ha dejado el sistema público de pensiones en quiebra, impidiendo el modelo mixto mayoritario en Europa …

Antonio Machado incidía en el drama de las dos Españas en Campos de Castilla, cuando decía “Españolito que vienes al mundo / te guarde Dios / una de las dos Españas / ha de helarte el corazón”. La verdadera tragedia de España, sin embargo, es su profundo espíritu antiliberal, presente tanto en una como en la otra.

  1. Encara no hi ha cap comentari.
  1. Juliol 27, 2018 a les 12:02 pm

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: